Dobra igrača

Didaktična razstava

V Otroškem muzeju Hermanov brlog bodo danes odprli občasno didaktično razstavo, na kateri bodo predstavili muzejsko zbirko Dobra igrača. Igrače soodločajo vsebino otroške igre in preko njih se v igro prenašajo tradicija, pravila, norme in vrednote, ki odražajo socialno-zgodovinske dimenzije posameznih družb in kultur.

V Sloveniji Komisija za oceno igrač pri Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport podeljuje znak »dobra igrača« tistim igračam, ki so v postopku strokovnega ocenjevanja pridobile pozitivno oceno o zdravstveni neoporečnosti igrače, njeni psihopedagoški vrednosti ter oblikovno-likovni in tehnološki ustreznosti. Od leta 1984 do danes je pridobilo znak »dobra igrača« več kot 300 igrač (http://cloveknejezise.com/).

Junija leta 1999 so v Muzeju Novejše zgodovine Celje – Otroškem muzeju Hermanov brlog prevzeli v trajno hranjenje del zbirke (129 igrač) Dobra igrača. Preostali del »dobrih igrač« hrani Pedagoška fakulteta v Ljubljani, kjer ga namenjajo vzgoji in izobraževanju bodočega pedagoškega kadra. S predstavitvijo muzejske zbirke z izpostavljeno vzgojno-izobraževalno funkcijo želijo v muzeju spodbuditi domače proizvajalce h kvalitetni proizvodnji igrač, uporabnike pa k nakupu kakovostnih igrač.

Hkrati želijo predstaviti delovanja Komisije za oceno igrač, njeno vzgojno-izobraževalno funcijo v slovenskem prostoru ter prispevati k nadaljevanju njenega delovanja. Na razstavi bodo predstavljene najstarejše igrače iz zbirke, ki datirajo v leto 1985. Sledijo jim igrače po sklopih do leta 2000, med njimi igrače za najmlajše, igrače za domišljijske igre, igrače za ustvarjalno izražanje in konstruiranje, igrače, ki spodbujajo zaznavanje in gibanje, ter igrače za družabne igre. Razstavo bodo dopolnili z muzejskima igralnicama in paleto različnih spremljevalnih aktivnosti.

Poglejte si še članek o priljubljenih miselnih igrah

Objave iz iste kategorije: