Izračun zavarovanja mora upoštevati vse, kar navaja zavarovalna pogodba

Sodoben izračun zavarovanja je danes lahko preprost, predpogoj je sposobnost ocenjevalca. Postopek se lahko izvede podobno kot šolska naloga, lahko pa uporabljamo nekatere sodobne programe in orodja. Ko želimo skleniti življenjska ali premoženjska zavarovanja lahko ponudbo naslovimo na več zavarovalnic hkrati ali celo na vse zavarovalnice hkrati. Slovenija je v tem pogledu napredna država, saj se povpraševanje na ponudbo hitro in kakovostno odzove. To ne velja le za izračun zavarovanja, ampak na splošno pri povpraševanju praktično vseh izdelkov ali storitev na trgu. Elektronska oblika je zelo primerna iz več razlogov. Ponudba hitro odzove, lahko jo uporabimo kot osnovo za analizo, pogajanja ter je na splošno široko uporabna. Dober izračun zavarovanja ponudbe zbere ter jih analizira. Pri tem ne gre zgolj za analizo navedenega v ponudbi, ampak tudi številne druge informacije. Slabih lastnosti namreč noben ponudnik ne bo izpostavljal, ampak se bo njihovemu navajanju na vsak način izogibal. Te pa močno vplivajo na izračun zavarovanja oziroma rezultat izračuna. Najbolj negativne lastnosti so netočni podatki, zamolčanje določb zavarovalnih pogojev, zavlačevanje postopka ocene škode, izogibanje poštenemu izplačilu in podobno. Kaj je na drugi strani prav, ter k čemu morajo zavarovalnice pri svojem delovanju strmeti navaja zavarovalni kodeks. Vse našteto analiza ponudb upošteva, ovrednoti ter lastnostim da primerno oceno ali težo. Ocena je v tem primeru natančna informacija, ki jo pridobi izračun zavarovanja. Teža pa pomeni dodatno prednost ali slabost. Preko cene pridemo do zahtevane vrednosti investicije oziroma cene zavarovanja. S težo, pa jo ocenimo kot za nas primerno ali neprimerno. V primeru, da imamo dve ponudbi z enako ceno bomo izbrali tisto, ki ima večjo težo. To pomeni, da hitreje, bolj pošteno ter na splošno vodi postopek od prijave do izpolnitve pravic zavarovanca.

Izračun zavarovanja z nekaj osnovnega znanja in sposobnosti zmoremo sami.

Objave iz iste kategorije: