Stanje na nepremičninskem trgu v letu 2023

Cene nepremičnin niso doživele drastičnih sprememb v letu 2023, z nekaj izjemami na Obali in v Kranju, kjer so se dvignile. V Ljubljani so se cene relativno stabilizirale, s povprečno ceno kvadratnega metra okoli 3900 evrov. Kljub temu je opazno zmanjšanje števila transakcij, kar se odraža v 25-odstotnem padcu poslov, predvsem v najemih in nakupih, zlasti v prestolnici.

Napoved za nepremičninski trg v letu 2024

Strokovnjaki napovedujejo, da se nepremičninski trg v letu 2024 ne bo bistveno spremenil. Pričakujemo stabilnost cen, saj je povpraševanje še vedno večje od ponudbe. Kljub morebitnim lokalnim nihanjem se ne pričakuje obsežnega padca cen. V Ljubljani je trenutno na trgu le približno 900 nepremičnin, kar dodatno poudarja razmerje med povpraševanjem in ponudbo.

V Ljubljani so se cene relativno stabilizirale, s povprečno ceno kvadratnega metra okoli 3900 evrov.

Ukrep za zapolnitev praznih nepremičnin v Sloveniji

Z davčnimi spodbudami ali obremenitvami nad praznimi nepremičninami bi država lahko aktivno posredovala pri reševanju problema praznih stanovanj. Davki na nepremičnine bi lahko lastnike spodbudili k prodaji, medtem ko bi davčne olajšave spodbudile oddajanje v dolgoročni najem.

Pravi čas za nakup nepremičnine

Nakup nepremičnine je vedno smiseln, če rešuje stanovanjsko vprašanje. Čakanje na morebiten padec cen ob hkratnem plačevanju najemnine ni nujno najboljša odločitev. Če pa je cilj naložben, je trenutno okolje manj naklonjeno, saj ni pričakovati drastičnih padcev cen.

Trendi cen nepremičnin v Evropski uniji

V Evropski uniji so v splošnem zaznali padajoče trende cen stanovanjskih nepremičnin. V Nemčiji, Avstriji in Švedski so cene v povprečju upadle, kar nakazuje na občutljivost trga nepremičnin v različnih državah.

Analiza cen nepremičnin v Ljubljani

Najvišje cene, ko gre za stanovanje Ljubljana, stanovanj opazimo v mestnem centru z 4700 €/m², sledijo Bežigrad, Šiška, Moste Polje in Vič Rudnik. Bežigrad prevladuje pri cenah hiš (4300 €/m²), zatem sledi Ljubljana center (2900 €/m²), Vič Rudnik, Moste Polje in Šiška. Bežigrad ima najvišje cene poslovnih prostorov (4300 €/m²), sledijo Ljubljana center, Vič Rudnik, Moste Polje in Šiška. Ti podatki so dragoceni za tiste, ki iščejo nepremičnino, saj lahko glede na proračun in preference glede lokacije lažje načrtujejo svoj nakup ali najem.

Cene nepremičnin v Ljubljani ostajajo visoke, še posebej v mestnem centru, Bežigraju, Rožni dolini in Viču. Kljub stabilnosti cen se pričakuje, da se bodo te še naprej gibale v obstoječem razponu. Z omejenim številom razpoložljivih nepremičnin je ključno, da se potencialni kupci pravočasno odločijo in preučijo svoje možnosti. Pomembno je tudi razmisliti o alternativnih lokacijah zunaj mestnega jedra. Za najboljše odločitve je priporočljivo posvetovanje s strokovnjaki in temeljito preučevanje ciljev ter možnosti.

Objave iz iste kategorije: