Uvedba davčnih blagajn v Sloveniji

Vlada je odobrila akcijski načrt za uvedbo davčnih blagajn v Sloveniji

Na današnji redni seji je vlada odobrila akcijski načrt za uvedbo davčnih blagajn. Vlada se je prav tako seznanila s poročilom o črpanju sredstev v evropski kohezijski politiki za 2007-2013, ki nudi pregled o črpanju sredstev EU do 31. Decembra 2014.

Vlada je odobrila akcijski načrt za uvedbo davčnih blagajn v Sloveniji

Na današnji redni seji je vlada odobrila akcijski načrt za uvedbo davčnih blagajn. Vlada je potrdila predlog za uvedbo sistema davčnih blagajn, kjer bodo registri vseh davčnih zavezancev povezani s centraliziranim informacijskim sistemom finančne uprave Republike Slovenije na spletu pred izdajo računa, ki bo poravnan z gotovino. Zavezanci informacije o računih pošljejo na finančno upravo, ki jih potrdi in beleži. Zadnji rok za uvedbo takšnih blagajn je 1. Januar 2016.

Glavni cilj davčnih blagajn je uveljavljanje sistema, ki omogoča pregledno in zanesljivo evidentiranje gotovinskega poslovanja pri osebah, ki so registrirane kot davčni zavezanci in tako:

  • Zmanjšajo sivo ekonomijo in posledično prinašajo večjo ozaveščenost o pravilni razdelitvi bremena davkov med zavezanci v enakem položaju in prav tako spodbujajo prostovoljno poravnavo davkov;
  • Bolj učinkovit nadzor nad izvajanjem zakonodaje in enotnih postopkov za spremljanje gotovinskega poslovanja;
  • Povečani javnofinančni dohodki;
  • Izboljšano upravljanje človeških virov (certificirani davčni registri bodo vsaj delno nadomestili pomanjkanje inšpektorjev);
  • Preprečujejo davčno utajo in goljufijo v zvezi z DDV, davka od dohodkov pravnih oseb, davek na dohodek samozaposlitve, dohodnine in drugih davkov;
  • Vzpostavijo enake pogoje za opravljanje dejavnosti, reguliranje trga, preprečevanje nepravične konkurence in podpiranje hitrejšega ekonomskega razvoja;
  • Varuje potrošnike;
  • Omogoča pridobivanje boljših informacij o delovanju davčnih zavezancev.

Objave iz iste kategorije: